Psykologer og konsulenter

Ansat som psykolog(PPR) eller konsulent
Lærerliv_120 2013 06 10 DLF 071

Psykolog

Se, hvilken løn og hvilke tillæg du får som skolepsykolog

 Løn for skolepsykologer

Alle skolepsykologer er på samme grundløn. Grundlønnen er løntrin  44 + 7.000 kr. i årligt grundbeløb.

Løntrin 44 + 7.000 kr.
35.868,00 kr.

Grundbeløbet på 7.000 kr. er på år 2000-niveau og stiger, når lønsatserne stiger. Det er per 1. oktober 2019 på 9.736,03 kr. og er medregnet i skemaet.  

Skolepsykologer på løntrin 43 steg til løntrin 44 pr. 1.4. 2016.

Skolepsykologer ansat før 1.4. 2016 der i kraft af lokale eller centrale aftaler er aflønnet på løntrin 45 eller højere bevarer hidtidige løntrin og får i stedet et tillæg på 5.500 kr. i årligt grundbeløb.

Det er 7.649,74 kr. pr. 1. oktober 2019.

OBS! Pr. 1. april 2019 er der indført et kvalifikationstillæg for konsulenter, der har 4 års ansættelse som konsulent. Tillægget er på 6.500 kr. i årligt grundbeløb. Det er p.t. på 753,38 kr. pr. måned. 

Fritvalgsordning

Alle er desuden omfattet af et fritvalgstillæg. Tillægget udgør pr. 1. april 2019 0,83 % af den pensionsgivende løn, og det frie valg består i, at ansatte kan vælge, om pågældende vil have tillægget udbetalt eller indsat i Lærernes Pension A/S.

Valget foretages ved ansættelsen, hvor den ansatte skriftligt skal give besked, om man ønsker fritvalgstillæg eller ekstra pensionsbidrag. Ansatte kan ændre valget ved senest 1. oktober skriftligt at give besked. Ændringen vil så ske den første 1. januar derefter.

 

Løn for ledende skolepsykologer

Som ledende skolepsykolog eller psykolog med særlige beføjelser er du ansat på lederoverenskomsten. Du kan læse mere på Skolelederforeningens hjemmeside.

 

Lokale lønforhandlinger

Hvis du er ansat som skolepsykolog eller ledende skolepsykolog, er de lokale lønforhandlinger ekstra vigtige, da det kun er igennem dem, at du har mulighed for at få en højere løn. 

   

Tillæg

Har du en autorisation som psykolog, får du et årligt tillæg på 34.900 kr. i grundbeløb (år 2000-niveau). Det svarer til 4.045,09 kr. om måneden per 1. oktober 2019.
Du har også mulighed for at få funktions- og kvalifikationstillæg samt resultatløn. Det er kreds 16 der aftaler eventuelle tillæg for dig.

 

Skolekonsulent

Som skolekonsulent i kommunen og ved PPR kan du være aflønnet som konsulent eller som lærer med konsulentfunktioner

 

Skolekonsulent på grundløn

De fleste skolekonsulenter i kommunen og ved Pædagogisk Psykologisk Rådgivning er ansat på grundløn. 

Grundlønnen for skolekonsulenter er løntrin 45 + 12.000 kr. i årligt grundbeløb.

Løntrin 45 + 12.000 kr. 
37.234,61 kr. 

Grundbeløbet på 12.000 kr. er på år 2000-niveau og stiger, når lønsatserne stiger. Det er per 1. oktober 2019 på 16.690,33 kr. og er medregnet i skemaet.

Skolekonsulenter på løntrin 44 steg til løntrin 45 pr. 1.4. 2016.

Skolekonsulenter ansat før 1.4. 2016 der i kraft af lokale eller centrale aftaler er aflønnet på løntrin 45 eller højere bevarer hidtidige løntrin og får i stedet et tillæg på 5.500 kr. i årligt grundbeløb.

Det er 7.649,74 kr. pr. 1. oktober 2019.

 

Skolekonsulent på anciennitetsløn (personlig ordning)

Der er meget få skolekonsulenter, der er ansat på anciennitetsløn. Hvis du er på anciennitetsløn, står der før 1. april 2016 ”grundløn 43” eller ”grundløn 46” på din lønseddel.

Skolekonsulenter på løntrin 43 eller 44 steg per 1. april 2016 et løntrin.

Skolekonsulenter på anciennitetsløn, der i kraft af lokale eller centrale aftaler er aflønnet på løntrin 45 eller højere bevarer hidtidige løntrin og får i stedet et tillæg på 5.500 kr. i årligt grundbeløb.

Det er 7.649,74 kr. pr. 1. oktober 2019.

Løntrin 44 + 6.900 kr. + 12.000 kr. Løntrin 46 + 6.900 kr. + 7.000 kr. + 5.500 kr.
36.882,84 kr. 38.520,48 kr. 

Grundbeløbene på 6.900 kr. (ikke-pensionsgivende) og 12.000 kr. (pensionsgivende) og 5.500 (pensionsgivende) er på år 2000-niveau og stiger, når lønsatserne stiger. De er per 1. oktober 2018 på 9.503,05 kr., 16.527,04 kr. og og 7.574,89 kr. og er medregnet i skemaet.

 

Lærer med konsulentfunktioner

Hvis du er ansat som lærer med konsulentfunktioner, er du aflønnet som lærer og kan finde din løn og tillæg her.

Derudover skal du have et funktionstillæg, fordi du varetager konsulentfunktioner. Det er kreds 16 der aftaler dit tillæg med kommunen.

 

Skolekonsulent med ledelsesbeføjelser

Som skolekonsulent med ledelsesbeføjelser er du ansat på lederoverenskomsten. Du kan læse mere på Skolelederforeningens hjemmeside.

 

Lokale lønforhandlinger

Hvis du er aflønnet som konsulent, er de lokale lønforhandlinger ekstra vigtige, da det kun er igennem dem, at du har mulighed for at få en højere løn. Det er kreds 16 der står for de lokale lønforhandlinger.  

 

Tillæg

Du har mulighed for at få funktions- og kvalifikationstillæg, alt efter dine arbejdsopgaver og kompetencer. Det er kreds 16 der aftaler eventuelle tillæg for dig. 

Hvis du er ansat som lærer med konsulentfunktioner, skal du have et funktionstillæg, som kredsen aftaler med kommunen.