Løn og penge

Der er mange forskellige ansættelsesformer, når du er ansat i en kommune. Er du på anciennitetsløn eller grundløn? Er du ansat som lærer eller børnehaveklasseleder? Er du ansat som talehørelærer, psykolog eller konsulent? Find oplysninger om dit lønniveau nedenfor.
Lærer på Anciennitetsløn Lærer på Anciennitetsløn

Tjenestemandsansat som lærer på Anciennitetsløn i...

Lærer på Grundløn Lærer på Grundløn

Overenskomstansat som lærer på grundløn i Folkesko...

Børnehaveklasseleder på Anciennitetsløn Børnehaveklasseleder på Anciennitetsløn

Tjenestemandsansat som børnehaveklasseleder på Anc...

Børnehaveklasseleder på Grundløn Børnehaveklasseleder på Grundløn

Overenskomstansat som børnehaveklasseleder på grun...

Tale-hørelærere Tale-hørelærere

Ansat som tale-hørelærer ansat ved PPR

Psykologer og konsulenter Psykologer og konsulenter

Ansat som psykolog(PPR) eller konsulent