Tillidsrepræsentanter

Samling af nyttige links du som TR kunne have brug for.
logo_prof_ideal
Danmarks Lærerforening
Hovedforeningens hjemmeside særligt for TR.
TR Håndbogen
Opslagsværk for Tillidsrepræsentanter.
Indmeldelse af nye medlemmer
Hjælp nye medlemmer med at blive meldt ind i foreningen.
Min Side
Min side på DLF's hjemmeside. Til tilmelding til kurser mm.

HTKalle
HTKalle login side.

Brugernavn: Fornavn med stort + de første 8 cifre i CPR

Kode: De sidste 4 cifre i CPR

HRportalen
HTKs HRportal.

Dlfinsite

Foreningens interne kommunikationsplatform

DLinFo er foreningens elektroniske dokumentdatabase. Her finder du tidligere TR-udsendelser, skoleledelsesudsendelser, TR-nyt, TR-orientering fra Lærernes A-kasse, kongresreferater mv.

For at få adgang skal du som brugernavn opgive dit medlemsnummer (det står bag på Folkeskolen eller på https://medlem.dlf.org/ og som password din fødselsdato (6 cifre).