GF19

Der indkaldes hermed til Danmarks Lærerforening, Kreds 16’s ordinære generalforsamling Tirsdag den 26. marts 2019 kl. 17.30 i aulaen på Torstorp skole. Torstorpvej 1, 2630 Taastrup

 

Der er kaffe/øl/vand/sødt mv. fra kl. 17.00.
Generalforsamlingen starter kl. 17.30.

 

Foreløbig dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Beretning herunder forslag til udtalelser
  3. Regnskab
  4. Indkomne forslag
  5. Forslag til vedtægtsændringer
  6. Forslag til budget – herunder kontingentfastsættelse
  7. Eventuelt

 

Forslag, der ønskes optaget på generalforsamlingens dagsorden, skal foreligge skriftligt hos formanden på kredskontoret, Valbyvej 4, 2630 Taastrup eller på mail 016@dlf.org senest 14 dage inden generalforsamlingen, dvs. 12. marts 2019 kl. 12.00.

 

Man kan deltage i generalforsamlingen uden tilmelding, MEN tilmelding til spisning skal ske til TR eller på 016@dlf.org senest 21. marts.

 

Med venlig hilsen

 

Danmarks Lærerforening Kreds 16

Heidi Yoma Rasmussen                                                                         

Kredsformand